BALICITIZEN

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

De lokale sport- en bewegingsovereenkomst is symbolisch ondertekend

Na het Nationaal Sportakkoord hebben alle lokale sport- en beweegpartners, SportID Nieuwegein en Gemeente Nieuwegein, het Gemeentelijk Sport- en Bewegingsakkoord Nieuwegein ontwikkeld. Met deze overeenkomst willen partijen ervoor zorgen dat iedereen op Nieuwegein geniet van sport en bewegen, als sporter, vrijwilliger en / of toeschouwer. Onlangs tekende het Vrijwilligershuis in Nieuwegein de overeenkomst. Over een paar weken tekent hij meer feestjes.

Het doel van de Sportconventie is om van de regulering van sport en de financiële middelen daarvan een leidraad te maken voor de toekomst, binnen of direct buiten een vereniging. Dit akkoord over sport en bewegen is het resultaat van een brede samenwerking tussen sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente.

Er is een sportcoördinator aangesteld om de operatie te monitoren. Deze sportcoördinator wordt ondersteund door sportaanbieders. “De sportcoach volgt het proces, schrijft het plan en dan wordt het uitgevoerd. Dus de komende maanden kijken we naar: wie wil er mee aan de slag?”, Zegt Cees Rottcellar van SportID Nieuwegein. Niet alleen sportverenigingen, maar ook onderwijs, zorg en cultuur komen aan bod. “We willen eigenlijk iedereen uit Nieuwegein en elke partner daarbij betrekken.”Rootselaar zegt.

Spelers en kijkers
De Lokale Sport- en Bewegingsovereenkomst ging in november 2019 van start. 48 professionals kwamen uit verschillende vakgebieden, waaronder sport, gezondheidszorg, sociale zorg, onderwijs en cultuur. Alle deelnemers kunnen aangeven of ze speler willen zijn (actief deelnemen aan het vervolgtraject) of toeschouwer (blijf op de hoogte van het proces). Daarna waren er drie themabijeenkomsten met de spelers, waarin we stap voor stap ambities, gemeenschappelijke doelen en actiepunten formuleerden.

READ  Anonim di Amsterdam, idola di Indonesia

Projectnfrag project
Nieuwegein Local Partners vraagt ​​alle organisaties hierachter De lokale sport is akkoordbeweging Ga (symbolisch) op de conventie staan. “Het laat zien dat je achter de plannen staat en er deel van wilt uitmaken.”

Na ondertekening kan een legitieme aanvraag worden ingediend via het Aanvraagformulier Lokale Sport- en Bewegingssportovereenkomst en daarvoor financiële ondersteuning krijgen. Houd er rekening mee dat het belangrijk is dat het project past binnen de thema’s en doelstellingen van lokale sport- en bewegingsafspraken en dat er wordt samengewerkt met een of meerdere organisaties. Na het indienen van het projectplan komt hij terecht bij het kernteam. Dit team werd bijeengeroepen om alle projecten te evalueren of ze passen bij de doelen en thema’s van de lokale sport en de bewegingsovereenkomst. Na goedkeuring kunt u beginnen met de uitvoering van het ingediende projectplan.

Symbolische ondertekening van de overeenkomst door SportID Nieuwegein