BALICITIZEN

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Koninklijke Trots wordt hotelier – Noordkop Centraal

Zojuist lees ik dat tomaten- en komkommerkweker Royal Pride (Koninklijke Trots) het bedrijf wil uitbreiden bertemu huisvesting voor 440 arbeidsmigranten. Samen met de 200 slaapplekken die al zijn toegestaan ​​​​zal het aantal mensen dat gaat wonen op het terrein van Royal Pride 640 gaan bedragen. Er zijn dorpen di Nederland bertemu dengan minder inwoners. Bijvoorbeeld Kreileroord bertemu 585. Je kunt je afvragen dari het wenselijk adalah zo’n groot aantal arbeiders te laten wonen op de plek waar zij ook werken.

De onderneming van Koninklijke Trots doet denken aan een reeds lang vervlogen wijze van ondernemen: de plantagestructuur. Op plantages werd zowel gewoond als gewerkt. Veel Noordkoppers zullen wel eens De hut van oom Tom hebben gelezen. Rijke Nederlandse ondernemers investeerden in grootschalige ondernemingen om op een goedkope manier grondstoffen te verkrijgen en die, al dan niet bewerkt, met grote winsten te verkopen. Kortom, ondernemers bertemu de VOC-mentaliteit die Balkenende zo roemde.

Zo zijn de suiker- koffie- katoen- en tabaks perkebunan van weleer berucht wegens de tewerkstelling van wel heel goedkope arbeidskrachten: namelijk slaven die uit Afrika werden gekidnapt om op die plantages te betaling.zonder Of de Indonesische bevolking voor een habbekrats in dienst name. Immorele exploitatie van landen en volken, sering kali baja kolonisatie. Koninklijke Trots lijkt te verworden tot een koloni waarin ‘moderne slavernij’ zijn intrede heeft gevonden. Wonen en werken wil Koninklijke Trots samenvoegen dus heeft het bedrijf de vrijheid om van het wonen (in juridische zin is het volgens het college logieshuisvesting) ook een economisch ‘succes’ te makenverge en hebrien ken alste

READ  Restoran Rasasari Indonesia di Arnhem akan ditutup

Het college van B&W staat positief tegenover de aanvraag van Koninklijke Trots en wil akkoord gaan bertemu de huisvesting van 440 arbeiders uit andere Europese landen. Het college heeft de aanvraag alleen beoordeeld vanuit planologisch, ruimtelijk oogpunt en zich niet beziggehouden met de consequenties, met wat het betekent voor de mensen die het betreft.

Zoals verwacht, heeft alleen GroenLinks kritische vragen bij de aanvraag gesteld. GroenLinks legt bij die vragen het aksen op de menselijke aspek mati belangrijk zijn bij het dicht op elkaar laten wonen van zoveel mensen. Een dergelijk groot aantal mensen zonder gezamenlijke (culturele) geschiedenis vraagt ​​om problemen van allerlei aard. Relevante vragen zijn voor GroenLinks dan ook welke voorzieningen er aan al die werkers worden geboden en wie er veranwoordelijk zal zijn voor de medische en psychosociale zorg. Ook de vraag wat er gebeurt al een werker wordt ontslagen of ontslag neemt is voor GroenLinks van belang. Kan hij zij zomaar op straat gezet worden? Het college benadrukt het juridische verschil tussen logieshuisvesting en wonen. De huisvesting op het terrein van Koninklijke Trots zal het karakter van een hotel krijgen, dus wordt het bedrijf de hotelier. Een hotelier die de voorwaarde voor logies koppelt aan het werken in de kassen. Stop je daarmee dan zal je uit je hotelkamer worden gezet.

Het gemeentebestuur laat zien het economische argument zwaarder te laten wegen dan het welzijnsargument. Ik ben benieuwd wat de andere partijen van het plan zullen zeggen tijdens de raadsvergadering op donderdag 27 januari…